Ján Šimko

Rating a informácie o Ján Šimko

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Ján Šimko 12615 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 109931. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 87.3181% spoločností je horších ako Ján Šimko.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti J&aacute;n &Scaron;imko" href="http://jan-simko-10703276.sk-rating.com/">
   <img src="http://jan-simko-10703276.sk-rating.com/jan-simko-10703276.png" width="150" height="25" alt="Rating J&aacute;n &Scaron;imko" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Ján Šimko

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia